Wystaw za darmo Rejestracja Logowanie

Nie tego szukasz? Przejrzyj inne ogłoszenia z tej kategorii (Usługi i WynajemNieruchomościWynajem lokali użytkowych). Możesz też zawsze przejść na stronę główną lub skorzystać z wyszukiwarki.

Do wynajęcie lokal użytkowy

Oferta wygasła.Sieradz, dnia 7 stycznia 2021 r.

Specyfikacja konkursu ofert

na najem lokalu użytkowego, położonego

w Sieradzu przy ul. 11 Listopada 14/2

 

1.    Lokalizacja.

1)      Budynek wielorodzinny, parter, osobne wejście bezpośrednio od ulicy.

 

2. Opis stanu technicznego.

1)      Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 18,20 m². Lokal składa się z pomieszczenia głównego i łazienki.    

2)      Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjną.

 

3.    Terminy.

1)      Ze stanem lokalu można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. 10ºº - 15ºº po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Spółdzielnią pod. nr tel. 82-66-569 lub 516 008 112.

2)      Oferty należy dostarczyć do siedziby Spółdzielni przy ul. Piłsudskiego 5b w Sieradzu (kod pocztowy 98-200) do dnia 22 stycznia 2021 r. Decyduje data dostarczenia oferty do Spółdzielni.

 

4.    Wadium.

1)      Warunkiem dopuszczenia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 1.500,00 PLN na rachunek bankowy Spółdzielni nr 33 9267 0006 0000 8136 2000 0010. W tytule wpłaty należy wpisać „WADIUM - OFERTA NAJMU
11 LISTOPADA 14/2”.

2)      Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał konkurs, podlega zaliczeniu na poczet kaucji.

3)      W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Oferenta, który wygrał konkurs, nie zostanie zawarta umowa najmu w terminie 7 dni od dnia powiadomienia oferenta
o wyborze oferty, wadium nie podlega zwrotowi.

4)      Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

5.    Oferta.

1)      Oferta powinna zawierać:

a)      wysokość oferowanej stawki czynszu w polskich złotych za 1 m2 powierzchni użytkowej nie mniejszą niż 20,00 zł/m². Zaoferowana stawka czynszu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług,

b)      wypis z rejestru działalności gospodarczej,

c)      potwierdzenie przelewu wadium,

d)     oświadczenie Oferenta o rodzaju działalności, jaką zamierza prowadzić w lokalu,

e)      oświadczenie Oferenta o nie zaleganiu wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

2)      Ofertę należy dostarczyć na formularzu ofertowym, w zaklejonej kopercie, do siedziby Spółdzielni przy ul. Piłsudskiego 5B. Na kopercie należy umieścić dane oferenta oraz napis: „OFERTA NAJMU 11 LISTOPADA 14/2”.

3)      Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert

4)      Oferent, którego oferta nie została wybrana, zostaje powiadomiony najpóźniej w dniu upływu okresu związania ofertą.

5)      Oferent, którego oferta została wybrana zostaje powiadomiony w terminie 7 dni od dnia wybrania oferty.

 

6.    Opłaty.

1)      Z tytułu najmu lokalu Najemca zobowiązany będzie do opłacania:

a)      czynszu wg stawki wynikającej z konkursu ofert;

b)      opłat niezależnych od Spółdzielni (w szczególności podatku od nieruchomości, centralnego ogrzewania, podgrzania wody, zużycia wody i odprowadzania ścieków). Wysokość opłat zostanie ustalona po uwzględnieniu charakteru działalności gospodarczej, jaka będzie prowadzona w lokalu.

2)      Koszty gospodarowania odpadami innymi niż odpady komunalne, w szczególności odpadami pochodzącymi z działalności gospodarczej, Najemca zobowiązany jest pokrywać we własnym zakresie.

 

7.    Umowa najmu.

1)      Wzór umowy dostępny jest do wglądu w siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

2)      Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy
w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze oferty.

3)      Umowa będzie obowiązywała od lutego 2020 r. 

 

8.    Postanowienia końcowe.

1)      Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferty oraz do zmiany w całości lub w części warunków konkursu oraz do odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

2)      Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Pionie Zarządzania
i Eksploatacji Nieruchomości lub telefonicznie pod numerem telefonu 43 82-66-569.

 

Chcesz wrócić do tej oferty później? Możesz dodać ją do listy ulubionych, aby o niej nie zapomnieć lub też oznaczyć jako ignorowaną jeśli nie spełnia ona Twoich oczekiwań.
Funkcje te dostępne są po zalogowaniu w serwisie Sieradzak.pl!

Rozpoczęcie: 07.01.2021, 14:21, zakończenie: 21.01.2021, 14:21

Oferta jest już nieaktualna? Być może zawiera nieprawidłowo oznaczoną lokalizację, błędny numer telefonu czy w inny sposób narusza regulamin? Zgłoś nam ten problem - ogłoszenie zostanie sprawdzone w pierwszej kolejności!

Lista kategorii


SSM_Sieradz

  438 [pokaż]

Lokalizacja

  • Sieradz (gmina Sieradz)