Wystaw za darmo Rejestracja Logowanie

Nie tego szukasz? Przejrzyj inne ogłoszenia z tej kategorii (Rynek PracyDam pracęPraca stała). Możesz też zawsze przejść na stronę główną lub skorzystać z wyszukiwarki.

Wody Polskie - Zamówienia Publiczne

Oferta wygasła.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista / starszy specjalista w Zespole Zamówień Publicznych.

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

oraz w miarę potrzeby teren administrowany przez PGW WP Zarząd Zlewni w Sieradzu

Zakres zadań wykonywanych przez Zespół Zamówień Publicznych:

 1. Realizacja procedur o udzielenie zamówień publicznych, wykonywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, sporządzenie dokumentacji przetargowej.
 2. Wdrażanie przepisów zewnętrznych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem zamówień publicznych w Zarządzie Zlewni w Sieradzu.
 3. Realizacja i przestrzeganie przepisów prawa zamówień publicznych w Zarządzie.
 4. Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie zamówień publicznych (zarządzeń, regulaminów, instrukcji itp.) oraz ich wdrażanie.
 5. Sporządzanie rocznych planów zamówień publicznych.
 6. Sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych przez Zarząd Zlewni zamówieniach publicznych w danym roku kalendarzowym
 7. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz udział w pracach komisji przetargowych.
 8. Przygotowywanie projektów pism i wystąpień do właściwych instytucji kontrolujących oraz audytujących.
 9. Udział w postępowaniach odwoławczych.
 10. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Zarządu Zlewni w zakresie prowadzonych przez Zespół Zamówień Publicznych spraw.
 11. Prowadzenie szkoleń wewnętrznych na potrzeby pracowników Zarządu.
 12. Opiniowanie dokumentów dotyczących udzielania zamówień publicznych na Zarząd oraz aktów wewnętrznych związanych z zawieraniem umów odpłatnych.

Warunki pracy

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca biurowa przy komputerze,

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym,
 • Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe,
 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej.
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane: prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne),
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, potwierdzone odpowiednimi dokumentami,
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Pzp;
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny i ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • umiejętność zarządzania personelem i bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz negocjacji,
 • inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność samodzielnego interpretowania obowiązującego w zakresie zamówień publicznych ustawodawstwa krajowego i europejskiego oraz rozwiązywania jawiących się w toku procedury przetargowej problemów nie objętych regulacjami prawnymi lub objętych, a budzących wątpliwości również w orzecznictwie,
 • umiejętność sporządzania projektów umów, opinii oraz przekazywania posiadanej wiedzy określonym grupom pracowników,
 • Prawo jazdy kat. B;

dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe związane z gospodarką wodną, w szczególności w sferze administracji publicznej;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi,

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 • list motywacyjny i CV
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów :

14.09.2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewódzki 1

98-200 Sieradz

tel. 43 655 41 00

z dopiskiem:

„Oferta pracy: na stanowisko: Specjalista / starszy specjalista w Zespole Zamówień Publicznych Zarządu Zlewni w Sieradzu"

Inne informacje: Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą. List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie dalszych etapów rekrutacji. Prosimy o podanie możliwie pełnych danych kontaktowych – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Nie zwracamy przesłanych dokumentów aplikacyjnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: tel. 43 655 41 00

Chcesz wrócić do tej oferty później? Możesz dodać ją do listy ulubionych, aby o niej nie zapomnieć lub też oznaczyć jako ignorowaną jeśli nie spełnia ona Twoich oczekiwań.
Funkcje te dostępne są po zalogowaniu w serwisie Sieradzak.pl!

Rozpoczęcie: 06.07.2018, 13:40, zakończenie: 15.09.2018, 12:34

Oferta jest już nieaktualna? Być może zawiera nieprawidłowo oznaczoną lokalizację, błędny numer telefonu czy w inny sposób narusza regulamin? Zgłoś nam ten problem - ogłoszenie zostanie sprawdzone w pierwszej kolejności!

Lista kategorii


pawels28

  436 [pokaż]

Lokalizacja

 • Sieradz (gmina Sieradz)

Informacje dodatkowe

 • Formularz zgody do pobrania: /o-rzgw/praca/1358-specjalista-starszy-specjalista-w-zespole-zamowien-publicznych-w-zarzadzie-zlewni-w-sieradzu